Werken in de jeugdhulpverlening

Wanneer je wilt werken in de jeugdhulpverlening dan heb je een keuze uit verschillende soorten beroepen. Reken er wel op dat je in deze beroepsgroep wel aan bepaalde eisen moet voldoen. Je moet een empathisch vermogen hebben, goed kunnen luisteren en analytisch zijn. Maar je moet ook sterk in je schoenen staan om jongeren te kunnen overtuigen. Daarnaast moet je ook goed kunnen samenwerken en veel in contact staan met je collega's uit het jeugdhulpverleningsnetwerk. Je moet werken in de jeugdhulpverlening nooit onderschatten, het kan een zwaar beroep zijn, omdat je veelal te maken hebt met jongeren, die veel meegemaakt hebben en zeer extreem gedrag kunnen vertonen. Er zijn een aantal bedrijven - zoals Advizo - die werken in de jeugdzorg mogelijk maken. Enkele beroepen die in deze beroepsgroep beschikbaar zijn:

 

Jeugdhulpverlener

De jeugdhulpverlener draagt zorg voor jongeren die reeds ontspoord zijn of dreigen te ontsporen. Veelal gaat het om jongeren die een problematische thuissituatie hebben. Soms moet je dan ook samenwerken met de ouders, om te voorkomen dat jongeren een verkeerd pad gaan kiezen en hoort een beetje opvoeding van de ouders er ook bij. Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen, dan moet de jeugdhulpverlener de hulp van andere partijen inschakelen. Dit zal ook moeten gebeuren als er thuis ernstige zaken plaatsvinden, zoals mishandeling, bedreigingen of seksueel misbruik. Hoewel het vooral gaat om het monitoren en adviseren van de ouders en de jongeren, kan het voorkomen dat de situatie dusdanig ernstig is dat je moet overschakelen op dwangmatige middelen, zoals uithuisplaatsing. Ook dit proces moet je begeleiden en je moet de jongere dan adviseren over hoe hij één en ander moet aanpakken of eventueel doorsturen naar andere hulpinstanties.

 

Jeugd-jongerenwerker

In dit beroep ben je niet zodanig bezig met het begeleiden van de thuissituatie, maar zorg je ervoor dat je activiteiten organiseert voor jongeren na hun schooltijd. Dit om te voorkomen dat jongeren dingen gaan doen die ongewenst zijn en hun nog verder van het rechte pad kunnen brengen. Je trekt hierbij veel op met jongeren en dat betekend dat je een goede en persoonlijk band met hen moet opbouwen. Je dient goed te kunnen luisteren en hun bijstaan in hun persoonlijke problemen. Het gaat hier dan ook om een vertrouwensband die je met hen hebt, die niet beschadigd mag worden. Tactisch optreden is dus van het grootste belang. De jeugd-jongerenwerker zul je vaak zien in een buurthuis en is de bewaarder van de regels die daar gelden. Bij eventuele problemen moet je het hulpverleningstraject goed kennen, zodat je de jongeren door kunt sturen naar ander instanties die hen kunnen helpen.  Werken in de jeugdhulpverlening is een zwaar beroep, maar ook een dankbaar beroep, waar je veel voldoening uit kunt halen.


Delen